Ceník služeb

Logopedická terapie je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Podmínkou ale je doporučení lékaře k logopedické péči a platné pojištění u některé z našich zdravotních pojišťoven.
Výše uvedené prokážete platnou kartičkou zdravotní pojišťovny a žádankou k vyšetření v logopedické ambulanci při první návštěvě.

Seznam přímých plateb v logopedické ambulanci LOGOPEDIE s.r.o.

Komplexní vyšetření bez indikace lékařem 500 Kč 
Logopedická terapie bez indikace lékařem-těžká řečová vada 400 Kč
Logopedická terapie bez indikace lékařem-lehká řečová vada 300 Kč
Logopedické vyšetření k přijetí na VŠ, konzervatoř, atd. 200 Kč
Vypracování logopedické zprávy na žádost rodičů a školských zařízení (PPP, SPC, MŠ, ZŠ) 200 Kč
Finanční náhrada za neomluvenou absenci 
(Nevyužitý termín mohli využít noví pacienti, kteří čekají na vřazení do logopedické péče)
200 Kč