Informace

Specializační stáže-základní kmen, praktická část:

1) Ambulantní akreditované logopedické pracoviště:  
    Adresa: Logopedie s.r.o., Na Luhách 656/7  742 21 Kopřivnice
   
Stáže probíhají pod vedením lektorů v Kopřivnici, Frýdku Místku. Součástí stáží je náslech v ambulaci ORL v Kopřivnici.


2) Logopedické pracoviště lůžkového oddělení neurologie a ORL
    Adresa: Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16 741 01 Nový Jičín 
   
Stáže probíhají pod vedením lektorů na výše uvedeném pracovišti.


Ke stažení: Přihláška na specializační stáže v Logopedii s.r.o.

Přihlášku na odborné stáže si vytiskněte a vyplňte, podepište, naskenujte a zašlete na email: adamusova.logopedie@seznam.cznebo zašlete poštou na adresu Logopedie s.r.o., Na Luhách 656/7  742 21 Kopřivnice.

Obratem Vám na Váš email zašleme smlouvy o zajištění stáže společně s pokyny, jak dále postupovat.
Pro komunikaci ohledně specializačních stáží používejte výhradně email: adamusova.logopedie@seznam.cz
Zaručíte tím rychlé a přehledné vyřízení Vaší stáže a nebudete zatěžovat logopedy při ambulantní práci.

V současné době jsou zaplněny stáže pro rok 2020 a 2021.
Závazná rezervace stáže je platná pouze po zaslání vyplněné přihlášky.
Bez vyplněné a zaslané přihlášky je rezervace NEPLATNÁ!!!

 

Pokud se stážistka provdá, prosíme při komunikaci o uvedení obou jmen (staré i nové příjmení)
Např. (J.Roubínková-Adamusová)

V případě, že máte závaznou rezervaci stáže (závaznou vyplněnou přihlášku) a stáž uskutečníte dříve v jiném akreditovaném zařízení a stáže se v nemocnici v Novém Jičíně již nezúčasníte, neprodleně tuto skutečnost oznamte garantovi Mgr. Roubínkové-Adamusové. 
(Tímto se uvolní termín stáže pro náhradnici!)