Informace

Specializační stáže:

Akreditace Logopedie s.r.o. byla ukončena k 31.10.2020

Přihlášky stážistek na rok 2021 a 2022 zůstávají v platnosti.
I nadále probíhají stáže pod vedením lektorů na Logopedickém pracovišti lůžkového oddělení neurologie a ORL  
Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16 741 01 Nový Jičín.
Změna se týká pouze organizačního zabezpečení jednotlivých stáží.
Organizaci stáží zabezpečuje tedy již jen Nemocnice Nový Jičín - telefon 556 773 111 - paní M. Bystroňová, email: marcela.bystronova@nnj.agel.cz