Zdravotní pojišťovny

Naše ambulance jsou smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

                 

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna             
205
– Česká průmyslová pojišťovna
207 – Odborová zdravotní pojišťovna  zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky      
213 – Revírní bratrská pokladna