Činnost našich ambulancí

Zabýváme se:

 • poruchami výslovnosti a komunikace u dětí a dospělých
 • reedukací poruch výslovnosti a komunikace s využitím výukových programů na PC a tabletu
 • nápravou komunikace u pacientů po cévních mozkových příhodách ( CMP )
 • nápravou komunikace po úrazech či operacích hlavy
 • reedukací hlasu
 • nápravou specifických poruch učení ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie )
 • obtížemi s komunikací u dětí od 2 let – dle závažnosti řečové vady
 • nápravou komunikace u sluchových vad a poruch
 • nápravou vad řeči při nervových a duševních onemocnění ( např. DMO, ADHD,OLIGOFRENIE, AUTISMUS, DYSARTRIE )
 • návštěvami imobilních pacientů v domácím prostředí
 • konzultacemi a prevencí vad řeči
 • prevencí vad řečí v MŠ (depistáže) - na žádost ředitelky MŠ
 • poradenskou činností v logopedické ambulanci a v anonymní internetové poradně - viz poradna po internetu

 
   
     Logopedická péče je bezplatná.
   
    Je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotních zařízení a zdravotních pojišťoven.    


    K logopedickému vyšetření je nutné:

 • doporučení dětského, dorostového nebo obvodního lékaře, či jiného specialisty
 • kartička zdravotní pojišťovny.

   
                            
    Přímo hrazeno pacientem je:

 • logopedické vyšetření na vlastní žádost, např. logopedické vyšetření k přijetí na VŠ
 • logopedická terapie na vlastní žádost - bez doporučení lékaře
 • logopedická péče NAD RÁMEC SMLUVNÍHO VZTAHU