Dyslalie - patlavost

Patlavost je vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka a je funkční poruchou v předškolním věku. Vývoj výslovnosti u dítěte je závislý na jazykových vrozených schopnostech, na řečovém a sociálním prostředí a také na motorické úrovni mluvidel. Důležité je respektování fyziologického vývoje artikulace dítěte a nepožadovat po dítěti výkony, pro které ještě není zralé.

Stručný popis vývoje artikulace v závislosti na věku dítěte:

Věk   Rozvoj slovní zásoby   Vývoj výslovnosti
do l roku   Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.   M B P
A E I O U
D T N J
 
do 2,5 let   Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu.   K G H CH V F
OU AU
 
do 3,5 let   Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.   Zvládá
N D T L (i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě
 
do 4,5 let   Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.   Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž
 
do 6,5 let   Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.   C S Z R Ř
kombinace ČŠŽ a CSZ

Dle této tabulky je možno odhadnout vhodný věk dítěte pro úpravu patřičné hlásky a tím i vhodnou dobu pro návštěvu logopedické ambulance.

Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR ( www.klinickalogopedie.cz ) - informace pro veřejnost