Oněmění

Při velkých stresových situacích může nastat u dětí i dospělých psychické trauma, které jim nedovoluje tvořit hlas - dochází k oněmění. Rozumění zůstává zachováno a není přítomno žádné organické poškození mluvidel. Léčba je poskytována logopedem, často ve spolupráci s psychologem. Prognóza po odeznění stresujících faktorů je velmi dobrá.

Do této oblasti řadíme také tzv. elektivní mutismus - mluvní nagativismus.
Jedná se o výběrovou nemluvnost vůči konkrétní osobě (otec, matka, učitel,...) nebo prostředí (MŠ, třída na ZŠ...), na základě nevhodných výchovných přístupů k dítěti. I zde je prognóza, po odeznění negativních faktorů, velmi dobrá.

Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR ( www.klinickalogopedie.cz ) - informace pro veřejnost